Regulamin warsztatów szycia

  1. Udział w warsztatach jest dobrowolny, zgłoszenia należy dokonać przez zakup biletu na wybrany termin.
  2. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

  3. W celu rezerwacji miejsca na warsztatach należy dokonać płatności w ciągu 7 dni roboczych od zakupu, po tym czasie zgłoszenie uznajemy za nieaktualne.
  4. Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa w każdym momencie, jednak rezygnacja na mniej niż 14 dni przed terminem kursu wiąże się z utratą 50% wpisowego (pokrycie kosztów materiałów i sali), rezygnacja w ciągu 7 dni przed warsztatami wiąże się z całkowitą utratą wpłaty.
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć, w szczególności kiedy uczestnik nie stosował się do zasad BHP.

  6. Organizator zapewnia niezbędne maszyny, narzędzia i materiały do nauki.

  7. Ilość miejsc jest ograniczona.

  8. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych.